Read Manga Saikyou no Kurokishi♂, Sentou Maid♀ ni Tenshoku shimashita - Chapter 35